Úřední deska

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 8.12.2020

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční v úterý 8.12.2020 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35. Program: 1. Zahájení 2. Volba ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu jednání 4. Seznámení s návrhem rozpočtu...

Jednání vlády

Odkaz na aktuální usnesení vlády https://apps.odok.cz/djv-agenda-list?year=2020

Oznámení o době a místě konání druhého kola voleb do Senátu

Druhé kolo voleb do Senátu se uskuteční dne 9. října 2020 od 14.00 hod. do 22.00 hod. dne 10. října 2020 od 8.00 hod. do 14.00 hod. Hlasovací lístky pro druhé kolo se nedistribuují voličům do schránek. Budou k dispozici ve volební...

Aktuality

Vzory dokumentů pro pohyb mezi okresy

VZOR - Čestné prohlášení (PDF) VZOR - Čestné prohlášení (DOCX)
VZOR - Potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce (PDF) VZOR - Potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce (DOCX)
VZOR - Formulář pro cesty mimo okres (PDF)...

Odpovědi na nejčastější dotazy týkající se omezení volného pohybu osob od 1. 3. 2021

Mezi krizová opatření přijatá usnesením vlády patří i omezení volného pohybu osob na území České republiky platné s účinností od 1. března do 21. března 2021. Omezení se týká volného pohybu mezi okresy a upravuje mimo jiné i pravidla pro cesty do...

Oznámení o sčítání 2021

Český statistický úřad oznamuje, že sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice se bude konat v březnu. Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Sčítání je primárně navrženo jako online...


Fotogalerie

Halloweenský průvod 2019

Foto: JKM

Kontakt

Tel.: +420 566 566 956
email: obec@sejrek-bor.cz

Úřední hodiny
úterý: 18:00-20:00 hod.