Úřední deska

Oznámení o době a místu konání volby prezidenta ČR

Oznámení o době a místu konání volby prezidenta České republiky Starosta obce Sejřek podle § 34 odst. 1 písm. a) zák. čís. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o z n a m u j e...

Volba prezidenta ČR konaná 13.-14.1.2023 - informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Dle ust. § 14 odst. 1 písm. d) zák. čís. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů pro volbu prezidenta konané ve dnech 13. a 14. ledna...

Volba prezidenta ČR konaná 13.-14.1.2023 - informace o minimálním počtu členů okrskové komise

Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise – volba prezidenta ČR Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 275/2012Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji minimální...

Aktuality

Výsledek volby Prezidenta České republiky - II. kolo

Volební účast

Počet zapsaných voličů:141
Počet vydaných úředních obálek:108
Počet odevzdaných hlasů:108


4. Pavel Petr Ing. M.A. - 67 hlasů
7. Babiš Andrej Ing. - 41 hlasů

OÚ Sejřek

Výtěžek Tříkrálové sbírky v Sejřku 2023

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2023 v Sejřku je 9410,-Kč. Děkujeme za podporu Tříkrálové sbírky. Obec Sejřek

Honební společenstvo Sejřek - Skorotice

Honební společenstvo Sejřek - Skorotice se sídlem Sejřek, IČO:43381065 oznamuje, že v sobotu dne 4.2.2023 od 15.00 do 17.00 bude vyplácet nájemné vlastníkům honebních pozemků v Honebním společenstvu Sejřek - Skorotice.

Za uplynulé období...


Fotogalerie

Halloweenský průvod 2022 II

Halloweenský průvod 2022 II

Kontakt

Tel.: +420 566 566 956
email: obec@sejrek-bor.cz

Úřední hodiny
úterý: 18:00-20:00 hod.