Úřední deska

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí 2023

Veřejná vyhláška s oznámením o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu. Stáhnout ZDE Vyvěšeno: 15.4.2023 Sejmuto:

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 21.2.2023

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční 21.2.2023 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35. Program: 1. Zahájení 2. Volba ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu jednání 4. Schválen í příspěvku na dětský...

Oznámení o době a místu konání volby prezidenta ČR

Oznámení o době a místu konání volby prezidenta České republiky Starosta obce Sejřek podle § 34 odst. 1 písm. a) zák. čís. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o z n a m u j e...

Aktuality

Očkování psů proti vzteklině

V sobotu dne 20.5.2023 proběhne očkování psů proti vzteklině.
V Boru 17:00-17:15 u vývěsky.
V Sejřku 17:20-17:35 u váhy.
Cena: vakcína vzteklina 160,- Kč nebo vakcína komplexní 390,- Kč.
Doporučujeme předobjednat vybraný typ vakcíny na Obecním...

Plánovaný odvoz odpadů 23.4.2023

Vzhledem k plánovanému odvozu elektroodpadu, nebezpečného odpadu, železného šrotu, velkoobjemového odpadu a pneumatiky
(výhradně pro občany Sejřku, Boru a vlastníků nemovitostí na těchto územích), bude návoz těchto odpadů možný v termínu

od...

Změna svozu komunálního odpadu - LETNÍ

Od 1. dubna 2023 začala sezóna letních svozů komunálního odpadu.
Popelnice se budou vyvážet 1x za 14 dní - každý sudý týden ve středu.
Tento týden (14.tý) svoz proběhne.

Obec Sejřek


Fotogalerie

Halloweenský průvod 2022 II

Halloweenský průvod 2022 II

Kontakt

Tel.: +420 566 566 956
email: obec@sejrek-bor.cz

Úřední hodiny
úterý: 18:00-20:00 hod.