Obec

Základní údaje

Historie

SDH (Sbor dobrovolných hasičů)

Knihovna

Podnikatelé a služby

Honební společenstvo Sejřek - Skorotice

Hospůdka Pod Lípou

Okrašlovací spolek