Úřední deska - zasedání zastupitelstva - Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sejřek, konaného dne 3.5. 2016

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sejřek, konaného dne 3.5. 2016 v 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ .


1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Schválení prodeje a koupě pozemků
5. Dopravní automobil pro jednotku SDH
6. Ukončení a závěr


Přítomni:
Ivana Mazourová, Jiří Mazour, Zbyněk Holeček, Jaroslav Verner, Miloslav Tálský
1/ Zahájení provedla starostka, přivítala přítomné.

2/ Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Návrh starosty: zapisovatel: Jiří Mazour a ověřovatel Zbyněk Holeček.
Pro návrh hlasováno: pro 5 členů ZO ze 5 přítomných, proti 0, zdržel se 0.


3/ S programem jednání přítomné seznámila starostka.
Pro navržený program hlasováno: pro 5 členů ZO, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje navržený program jednání.

4/ ZO schválilo koupi a prodej pozemků
Dle GP 196-36/2016:
Koupi: 196/4 399 m2 , 195/3 218m2,
Prodej:. 676/2 8m2
Dle GP 195-28/2016
Koupi 16/3 29 m2 , st.13 0,23 m2 , 700/3 63 m2,
Prodej 693/210 m2
Pro návrh hlasováno: pro 5 členů ZO ze 5 přítomných, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje prodej a koupi pozemků.

5/ ZO delegovalo zástupce obce (Miloslav Tálský a Jiří Mazour) na školení v rámci dotace na vůz SDH.
Dopravní automobil bude vybaven dle základní specifikace požadované v příloze dotací pro DA SDH obcí.
Financovaní podílu obce, o výši max. 150tis korun, bude zajištěno z rozpočtu obce.
Pro návrh hlasováno: pro 5 členů ZO ze 5 přítomných, proti 0, zdržel se 0.6/ Ukončení a závěr
Starostka ukončila zasedání v 21:00 hod., poděkovala přítomným za účast.
Zapsal: Jiří Mazour
Ověřovatel zápisu: Zbyněk Holeček
Starostka Ivana Mazourová

» zpět «