Úřední deska - zasedání zastupitelstva - Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sejřek, konaného dne 2.11.2016

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sejřek, konaného dne 2.11.2016 v 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ .


1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Schválení příspěvku na lampionový průvod, rozsvícení vánočního stromku a balíčků na Mikuláše pro děti
5. Schválení převodu TIC na Městys Nedvědici
6. Ukončení a závěr

Přítomni:
Ivana Mazourová, Jiří Mazour, Zbyněk Holeček, Jaroslav Verner, Miloslav Tálský

1/ Zahájení provedla starostka, přivítala přítomné.

2/ Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Návrh starosty: zapisovatel: Jiří Mazour a ověřovatel Zbyněk Holeček.
Pro návrh hlasováno: pro 5 členů ZO ze 5 přítomných, proti 0, zdržel se 0.

3/ S programem jednání přítomné seznámila starostka.
Pro navržený program hlasováno: pro 5 členů ZO, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje navržený program jednání.

4/ ZO projednalo a schválilo příspěvek na občerstvení pro děti a nákup materiálu na lampionový průvod, který se bude konat 6. 11., příspěvek na občerstvení pro děti, které budou zpívat koledy na rozsvícení vánočního stromu dne 27.11. a příspěvek na balíčky pro děti od Mikuláše.
Pro návrh hlasováno: pro 5 členů ZO ze 5 přítomných, proti 0, zdržel se 0.
ZO příspěvek na akce pro děti.

5/ ZO projednalo a schvaluje převod Turistického informačního centra Mikroregionu Pernštejn (zboží + inventář dle přiložené tabulky) na Turistické informační centrum Městyse Nedvědice ke dni 1.1.2017.
Pro návrh hlasováno: pro 5 členů ZO ze 5 přítomných, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje převod TIC na Městys Nedvědici.

6/ Ukončení a závěr
Starostka ukončila zasedání v 21:00 hod., poděkovala přítomným za účast.
Zapsal: Jiří Mazour
Ověřovatel zápisu: Zbyněk Holeček
Starostka Ivana Mazourová

» zpět «