Úřední deska - vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Sejřek o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce Sejřek o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Dokument ke stažení: ZDE Vyvěšeno: 28.11.2023 Sejmuto:

Obecně závazná vyhláška obce Sejřek o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Sejřek o místním poplatku ze psů Dokument ke stažení: ZDE Vyvěšeno: 28.11.2023 Sejmuto:

Obecně závazná vyhláška obce Sejřek č. 1/2021

Obecně závazná vyhláška obce Sejřek č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Dokument ke stažení: ZDE Vyvěšeno: 1.12.2021 Sejmuto:

Obecně závazná vyhláška obce Sejřek č. 1/2019

Obecně závazná vyhláška obce Sejřek č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Dokument ke stažení: ZDE Vyvěšeno: 4.12.2019 Sejmuto:

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Změny č. 1. Územního plánu

Obec Sejřek Sejřek 35, 592 62 Nedvědice, IČ:00599808 27.6.2017 č.j.2017/55 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ o vydání Změny č.1 Územního plánu Sejřek Zastupitelstvo obce Sejřek, příslušné podle § 6 odst.5...

Oznámení o veřejném projednání změny č. 1 Územního plánu Sejřek

Veřejné projenání návrhu č. 1 územního plánu Sejřek s odborným výkladem proběhne v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Sejřek v pondělí 3.4.2017 od 16:30 hod. Návrh změny č.1. územního plánu Sejřek bude vystaven k veřejnému nahlédnutí od...

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška obce Sejřek č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sejřek a místní části...

Zákaz podomního prodeje

Nařízení obce Sejřek č. 1/2014 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce. Zastupitelstvo obce Sejřek schvaluje a vydává dne 1.6.2014 v souladu s ust. § 18 odst. 3) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský...

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku ze psů

OBEC Sejřek Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Sejřek se na svém zasedání dne 4.12.2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších...

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC Sejřek Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Sejřek se na svém zasedání dne 4.12.2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních...

Obecně závazná vyhláška obce Sejřek č. 4/2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sejřek

OBEC SEJŘEK Obecně závazná vyhláška obce Sejřek č. 4/2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sejřek Zastupitelstvo...

Obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Podolí Zastupitelstvo obce Sejřek se na svém zasedání dne 2.12.2012 usnesením č. 10...