Úřední deska - rozpočet - Závěrečný účet obce Sejřek za rok 2022


Závěrečný účet obce Sejřek za rok 2022
Dokument ke stažení: ZDE


Zpráva o přezkumu hospodaření obce Sejřek za rok 2022
Dokument ke stažení: ZDE


Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů
Dokument ke stažení: ZDE


Rozvaha
Dokument ke stažení: ZDE


Výkaz zisku a ztráty
Dokument ke stažení: ZDE


Příloha
Dokument ke stažení: ZDE


Originály dokumentů jsou v listinné podobě k nahlédnutí kdykoliv v pracovní době na obecním úřadu v Sejřku, Sejřek 35.

Vyvěšeno: 20.6.2022
Sejmuto:

» zpět «