Úřední deska - rozpočet - Rozpočtové opatření č. 1/2019


Rozpočtové opatření č. 1/2019
Dokument ke stažení: ZDE
Originály dokumentů jsou v listinné podobě k nahlédnutí kdykoliv v pracovní době na obecním úřadu v Sejřku, Sejřek 35.

Vyvěšeno: 15.6.2019
Sejmuto:

» zpět «