Úřední deska - rozpočet - Pravidla rozpočtového provizoria obce Sejřek


Pravidla rozpočtového provizoria obce Sejřek
Dokument ke stažení: ZDE
Originály dokumentů jsou v listinné podobě k nahlédnutí kdykoliv v pracovní době na obecním úřadu v Sejřku, Sejřek 35.
Vyvěšeno: 4.12.2018
Sejmuto:

» zpět «