Úřední deska - rozpočet - Návrh závěrečného účtu obce Sejřek za rok 2018


Návrh závěrečného účtu obce Sejřek za rok 2018
Dokument ke stažení: ZDE


Zpráva o přezkumu hospodaření obce Sejřek za rok 2018
Dokument ke stažení: ZDE


Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů
Dokument ke stažení: ZDE

Rozvaha
Dokument ke stažení: ZDE

Výkaz zisku a ztráty
Dokument ke stažení: ZDE

Příloha
Dokument ke stažení: ZDE

Originály dokumentů jsou v listinné podobě k nahlédnutí kdykoliv v pracovní době na obecním úřadu v Sejřku, Sejřek 35.

Vyvěšeno: 7.6.2019
Sejmuto:

» zpět «