Úřední deska - oznámení - Záměr o prodeji pozemku v k. ú. Sejřek, v k. ú. Bor

Záměr o prodeji pozemku v k.ú. Sejřek, v k.ú. Bor
Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Sejřek záměr o prodeji pozemku v k.ú. Sejřek, v k.ú. Bor.

Záměr o prodeji pozemku v k.ú. Sejřek, v k.ú. Bor
Dokument ke stažení: ZDE
Vyvěšeno: 1.5.2018
Sejmuto:

» zpět «