Úřední deska - oznámení - Veřejné zasedání zastupitelstva

Dne 29.3.2016 v 18 hodin se uskuteční veřejná schůze v zasedací místnosti OÚ.
Program:
1. Zahájení, volba ověřovatelů
2. Seznámení se závěrečným účtem za rok 2015 a návrhem rozpočtu na rok 2016.
3. Různé
4. Diskuze
5. Závěr

» zpět «