Úřední deska - oznámení - Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Dne 28.března 2017 v 18 hodin se uskuteční
veřejná schůze obce Sejřek v zasedací místnosti OÚ.
Program:
1) Zahájení,volba ověřovatelů
2) Seznámení se závěrečným účtem obce za rok 2016 a rozpočtem 2017
3) Různé
4) Diskuze
5) Závěr
OÚ Sejřek

» zpět «