Úřední deska - oznámení - Ukončení provozu pokladny pro výběr hotovostních plateb a poplatků na Finančním úřadu v Bystřici nad Pernštejnem od 1. září 2015

Dalším krokem k optimalizaci fungování Finanční správy je ukončení provozu pokladen pro výběr hotovostních plateb daní a poplatků na 103 „neokresních“ územních pracovištích finančních úřadů, a to již od 1. září 2015. Důvodem je zejména skutečnost, že náklady na jednu transakci na pokladně územního pracoviště finančního úřadu představují částku ve výši 42,50 korun, přičemž například Česká pošta s.p. nabízí obdobnou službu v komerčním režimu za 29 korun. Navíc v případě zachování pokladen by musela Finanční správa investovat značné prostředky do bezpečnosti pokladen, což by s ohledem na tento záměr nebylo hospodárné.
Jako alternativu nejčastějšího hotovostního placení – úhrady daně z nemovitých věcí – nabízí Finanční správa od ledna příštího roku možnost placení této daně prostřednictvím Soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO).
Pro nejbližší období placení daně z příjmů a daně z nemovitých věcí připravuje Finanční správa i další alternativu pro platby v hotovosti, jakou byla v minulosti například tzv. „daňová složenka“, kterou bylo možné platit daně bezplatně na přepážkách České pošty s.p. Tato služba byla velmi oblíbená zejména proto, že pokladen územních pracovišť finančních úřadů je 201 a mají oproti více než 3000 provozovnám České pošty nesrovnatelně menší kapacitu. Snahou Finanční správy je, aby se komfort při placení daní pro občany ve výsledku zvýšil, a aby mohli platit daně bezplatně na více místech, než je tomu dnes.
Na ÚzP v Bystřici nad Pernštejnem nadále zůstane možnost hotovostního placení správního poplatku, pořádkové pokuty a plateb při výkonu exekuční činnosti.
Daň lze mimo jiné platit i bezhotovostním převodem z účtu, kolkovými známkami, stanoví-li tak zákon, nebo přeplatkem na jiné dani.

» zpět «