Úřední deska - oznámení

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 7.10. a 8.10.2016

Počet zúčastněných voličů - 48, účast v % 36,64, počet odevzdaných obálek 48, platné hlasy 46, neplatné hlasy 2. 12 Česká str.sociálně demokrat. 11 hlasů 16 Starostové PRO VYSOČINU 5 hlasů 24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 11...

Aktualizace územního plánu

Pozvánka k nahlédnutí návrhu změny č.1-otevřít

Otevřený dopis ministrovi průmyslu a obchodu ČR, Ing. Janu Mládkovi, CSc

Otevřený dopis ministrovi průmyslu a obchodu ČR-otevřít

MUDr. Bohanes

MUDr. Bohanes oznamuje, že ve dnech 20.4., 28.4. a 29.4.2016 nebude ordinovat. Akutní případy ošetří MUDr. Lukáš (Dolní Rožínka) a MUDr. Kudláček (Doubravník).

Veřejné zasedání zastupitelstva

Dne 29.3.2016 v 18 hodin se uskuteční veřejná schůze v zasedací místnosti OÚ. Program: 1. Zahájení, volba ověřovatelů 2. Seznámení se závěrečným účtem za rok 2015 a návrhem rozpočtu na rok 2016. 3. Různé 4. Diskuze 5. Závěr

Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Sejřek

HONEBNÍ SPOLEČENSTVO SEJŘEK - SKOROTICE Sejřek 7, 592 62 Nedvědice POZVÁNKA 1. na jednání valné hromady Honebního společenstva Sejřek - Skorotice, která se bude konat v sobotu 12.3.2016 v 18:00 hodin v Hospůdce Pod lipou v Sejřku. Program...

Ukončení provozu pokladny pro výběr hotovostních plateb a poplatků na Finančním úřadu v Bystřici nad Pernštejnem od 1. září 2015

Dalším krokem k optimalizaci fungování Finanční správy je ukončení provozu pokladen pro výběr hotovostních plateb daní a poplatků na 103 „neokresních“ územních pracovištích finančních úřadů, a to již od 1. září 2015. Důvodem je zejména skutečnost...

Zápis do MŠ Nedvědice

Ředitelství ZŠ a MŠ pořádá v úterý dne 21.4.2015 zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2015/2016. Místo konání: budova MŠ, II. patro Doba konání: 10:30 - 16:00 Vezměte s sebou rodný list dítěte.

Zápis žáků do 1. třídy

Ředitelství ZŠ a MŠ Nedvědice oznamuje, že ve čtvrtek 29. ledna 2015 od 13:00 do 16:30 hodin proběhne v budově základní školy zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2015/2016. Dostaví se děti narozené do 31.8.2009. K zápisu mohou přijít i děti...

MUDr. Bohanes

Praktický lékař MUDr. Bohanes oznamuje, že 22., 23., 29. a 30.12. bude ordinovat od 8:00 do 12:00. 5.1. a 6.1.2015 nebude ordinovat - dovolená

Změna úředních hodin

Od 2.12.2014 budou úřední hodiny každé úterý od 18:00 do 20.00. OÚ Sejřek

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Sejřek konané dne 5. listopadu 2014

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Sejřek konané dne 5. listopadu 2014 Svolání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Sejřek Na základě ustanovení §93 odst. 1. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v...

«« | « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ..11 | » | »»