Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 9.6.2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 9.6.2020

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční v úterý 9.6.2020 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35.

Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Seznámení s návrhem rozpočtu na rok 2020
5. Schválení setrvání v MAS Zubří země
6. Informace o vodovodu
7. Průzkum zájmu o zařazení pozemků do územního plánu
8. Diskuze
9. Ukončení zasedání

Vyvěšeno: 22. 5. 2020
Sejmuto:

» zpět «