Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek 9. 4. 2019

Dne 9.dubna 2019 v 18 hodin se uskuteční zasedání zastupitelstva obce Sejřek v zasedací místnosti Obecního úřadu (Sejřek 35).

Program:
1) Zahájení, volba ověřovatelů
2) Seznámení se s návrhem rozpočtu za rok 2019
3) Projednání Smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti
4) Informace o vodovodu
5) Různé
6) Diskuze
7) Závěr

Vyvěšeno: 1. 4. 2019
Sejmuto:

» zpět «