Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 9.4.2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 9.4.2019

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční 9.4.2019 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35.


Program:
1. Zahájení, volba ověřovatelů
2. Seznámení se s návrhem rozpočtu za rok 2019
3. Projednání Smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti
4. Informace o vodovodu
5. Různé
6. Diskuse
7. Ukončení


Vyvěšeno: 1.4.2019
Sejmuto:

» zpět «