Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 8.12.2020

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční v úterý 8.12.2020 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35.

Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Seznámení s návrhem rozpočtu na rok 2021
5. Informace o vodovodu
7. Diskuze
8. Ukončení zasedání

Vyvěšeno: 30.11.2020
Sejmuto:

» zpět «