Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 8.12.2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 8.12.2020

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční 8.12.2020 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35.


Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Schválení rozpočtu na rok 2021
5. Rozpočtové opatření č. 4
6. Rozpočtový výhled na rok 2022 - 2023
7. Informace o vodovodu
8. Ukončení zasedání

Vyvěšeno: 24.11.2020
Sejmuto:

» zpět «