Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 7.1.2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 7.1.2020

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční 7.1.2020 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35.


Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Schválení rekonstrukce dětského hřiště a žádosti o dotaci
5. Rozpočtové opatření č.3
6. Diskuze a ukončení zasedání

Vyvěšeno: 28.12.2019
Sejmuto:

» zpět «