Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 6.2.2018

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 6.2.2018

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční 6.2.2018 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35.


Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Schválení kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti
5. Schválení odměn zastupitelů obce od 1.1.2018 a knihovnice
6. Schválení opravy místní komunikace firmou KUBIKO s.r.o., II. etapa
7. Záměr na prodej pozemků
8. Diskuse
9. Ukončení


Vyvěšeno: 29.1.2018
Sejmuto:

» zpět «