Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 5.6.2018

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 5.6.2018

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční 5.6.2018 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35.


Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Schválení finančního příspěvku na oslavu 120 výročí SDH
5. Schválení záměru na prodej pozemků dle GP
6. Diskuse
7. Ukončení


Vyvěšeno: 28.5.2018
Sejmuto:

» zpět «