Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek 5.5.2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek 5.5.2020

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční 5.5.2020 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35.


Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Schválení pokračování těžby kůrovcového dřeva se Storou Enso Products
5. Diskuze
6. Ukončení zasedání

Vyvěšeno: 21. 4. 2020
Sejmuto:

» zpět «