Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 4.4.2023

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční 4.4.2023 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35.

Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
5. Schválením smlouvy s IDS JMK na rok 2023
6. Schválení daru na činnost Domácího hospice Vysočina
7. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 3
8. Ukončení a závěr

Vyvěšeno: 21.3.2023
Sejmuto:

» zpět «