Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 30.6.2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 30.6.2020

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční 30.6.2020 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35.


Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Schválení závěrečného účtu za rok 2019, schválení uzávěrky za rok 2019, schválení výsledků přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
5. Projednání výsledků přezkoumání hospodaření za rok 2019, stanovení opatření k odstranění chyb a nedostatků
6. Nová účetní obce
7. Ukončení zasedání

Vyvěšeno: 16. 6. 2020
Sejmuto:

» zpět «