Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 30.6.2018

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 30.6.2018

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční 30.6.2018 od 19:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35.


Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Schválení závěrečného účtu za rok 2017, schválení uzávěrky za rok 2017, schválení výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
5. Projednání výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 a stanovení opatření k odstranění chyb a nedostatků
6. Diskuse
7. Ukončení


Vyvěšeno: 18.6.2018
Sejmuto:

» zpět «