Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 30.1.2024

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční 30.1.2024 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35.

Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Projednání kompenzace na dopravu IDS JMK
5. Projednání příspěvku na výstavbu MŠ Olší
6. Smlouva se společností Fritex na sběr použitého oleje
7. Schválení příspěvku na dětský karneval
8. Ukončení a závěr


Vyvěšeno: 14.1.2024
Sejmuto:

» zpět «