Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 3.7.2018

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 3.7.2018

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční 3.7.2018 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35.


Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Projednání záměru na prodej pozemků dle GP
5. Diskuse
6. Ukončení


Vyvěšeno: 25.6.2018
Sejmuto:

» zpět «