Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 3.4.2018

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 3.4.2018

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční 3.4.2018 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35.


Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Seznámení s rozpočtem na rok 2018
5. Schválení rozpočtu na rok 2018
6. Ukončení a závěr
7. Diskuse
8. Ukončení


Vyvěšeno: 26.3.2018
Sejmuto:

» zpět «