Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 3.3.2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek 3.3.2020

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční dne 3.3.2020 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35

Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Schválení Smlouvy s IDSJMK
5. Schválení dodatku smlouvy ZUŚ Bystřice
6. Projednání výměny oken a dveří na budově klubovny
7. Ukončení a závěr

Vyvěšeno: 24.2.2020
Sejmuto:

» zpět «