Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 3.12.2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 3.12.2019

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční 3.12.2019 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35.


Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Schválení vyhlášky - Obecně závazná vyhláška obce Sejřek č. 1/2019,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
5. Projednání a schválení Střednědobého rozpočtového výhledu 2021-2022
6. Plán inventur
7. Rozpočtové provizorium
8. Pravidla rozpočtového provizoria
9. Rozpočtové opatření č.2
10. Rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
11. Projednání a podpis smlouvy s TS Bystřice
12. Diskuze a ukončení zasedání

Vyvěšeno: 25.11.2019
Sejmuto:

» zpět «