Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 3.11.2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 3.11.2020

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční 3.11.2020 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35.


Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Projednání žádosti o příspěvek na dětské hřiště od spol. ČEZ – oranžové hřiště
5. Projednání provedení těžby kůrovcového dřeva od společnosti FORESTOM s.r.o.
6. Schválení nového účetního softwaru od spol. Alis, účetní program KEO
7. Schválení smlouvy na výměnu oken a dveří na klubovně v Sejřku-II. část.
8. Schválení rozpočtového opatření č. 3
9. Ukončení zasedání

Vyvěšeno: 20.10.2020
Sejmuto:

» zpět «