Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 29.12.2022

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční 29.12.2022 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35.

Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Schválení rozpočtu na rok 2023
5. Územní plán
6. Ukončení zasedání

Vyvěšeno: 19.12.2022
Sejmuto:

» zpět «