Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 29.11.2022

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční 29.11.2022 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35.

Program:

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Rozpočtové opatření č. 12
5. Seznámení s rozpočtovým opatřením č.9, č.10 a č.11
6. Jmenování členů inventarizační komise
7. Schválení příspěvku na Mikuláše pro děti
8. Ukončení a závěr

Vyvěšeno: 18.11.2022
Sejmuto:

» zpět «