Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 28.12.2023

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční 28.12.2023 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35.

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Schválení Smlouvy na zajištění nakládání s komunálním odpadem
5. Schválení rozpočtu na rok 2024
6. Ukončení a závěr

Vyvěšeno: 12.12.2023
Sejmuto:

» zpět «