Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 28.11.2023

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční 28.11.2023 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35.

Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Sejřek o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
5. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Sejřek o místním poplatku ze psů
6. Jmenování členů inventarizační komise
7. Schválení příspěvku na Mikuláše pro děti
8. Plán inventur
9. Schválení finančního daru
10. Rozpočtové opatření č. 11 a č. 12
11. Obnovení termínovaných vkladů u KB
12. Ukončení a závěr


Vyvěšeno: 12.11.2023
Sejmuto:

» zpět «