Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 26.9.2023

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční 26.9.2023 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35.

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Schválení Smlouvy o věcného břemene
5. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 8
6. Schválení Smlouvy o spolupráci s EKO-KOM, a.s.
7. Schválení žádosti o dotaci JSHD_V2_2024 na pořízení přívěsu pro hašení
8. Ukončení a závěr

Vyvěšeno: 11.9.2023
Sejmuto:

» zpět «