Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 26.2.2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 26.2.2021

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční 26.2.2021 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35.


Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Schválení rozpočtového opatření č. 1
5. Projednání vyčištění a terénní úpravy kolem rybníka
6. Ukončení zasedání

Vyvěšeno: 16.2.2021
Sejmuto:

» zpět «