Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 25.6.2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 25.6.2019

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční 25.6.2019 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35.


Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Schválení závěrečného účtu za rok 2018, schválení uzávěrky za rok 2018, schválení výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
5. Projednání výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 a stanovení opatření k odstranění chyb a nedostatků
6. Diskuze a ukončení zasedání


Vyvěšeno: 17.6.2019
Sejmuto:

» zpět «