Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 24.10.2023

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční 24.10.2023 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35.

Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Schválení Smlouvy se společnosti KUBIKO s.r.o. na opravu havarijní kanalizace a na opravu cesty – zpevnění obecní komunikace pro pěší a cyklistiku.
5. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 9 a č.10
6. Ukončení a závěr

Vyvěšeno: 8.10.2023
Sejmuto:

» zpět «