Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 20.6.2023

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční 20.6.2023 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35.

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 5 a č. 6
5. Projednání návrhu na uzavření smlouvy o věcném břemenu
6. Schválení závěrečného účtu za rok 2022, schválení uzávěrky za rok 2022, schválení výsledků přezkoumání hospodaření obce za rok 2022
7. Projednání výsledků přezkoumání hospodaření za rok 2022
8. Schválení účasti obce Sejřek na Hrách bez hranic
9. Letní kino
10. Ukončení a závěr

Vyvěšeno: 10.6.2023
Sejmuto:

» zpět «