Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek – 17.5.2022

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek – 17.5.2022

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční 17.5.2022 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35.

Program:

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Schválení výplaty porodného pro narozené děti
5. Schválení Smlouvy na opravu kanalizačních přípojek v obci Sejřek + oprava napojení propustek
6. Schválení rozpočtového opatření č. 4 a seznámení s rozpočtovými opatřeními č. 2 a 3
7. Schválení zalesňování holin po kůrovcové kalamitě
8. Nákup asfaltového recyklátu na opravu polních obecních cest
9. Ukončení a závěr

Vyvěšeno: 7.5.2022
Sejmuto:

» zpět «