Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 16.5.2023

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční 16.5.2023 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35.

Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Schválení žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku od nadace ČEZ
5. Schválení rozpočtového opatření č. 4 ze dne 13.4.2023
6. Projednání podání žádosti OVV 2023
7. Ukončení a závěr

Vyvěšeno: 2.5.2023
Sejmuto:

» zpět «