Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 15.9.2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 15.9.2020

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční 15.9.2020 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35.


Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce dětského hřiště
5. Projednání dotace na dětské hřiště
6. Schválení rozpočtového opatření č. 2
7. Ukončení zasedání

Vyvěšeno: 1. 9. 2020
Sejmuto:

» zpět «