Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 15.3.2024

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční 15.3.2024 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35.

Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Žádost o kácení stromu
5. Schválením smlouvy s IDS JMK na rok 2024
6. Seznámení s Rozpočtovým opatřením č. 1 a č. 2
7. Ukončení a závěr


Vyvěšeno: 28.2.2024
Sejmuto:

» zpět «