Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 15.3.2022

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 15.3.2022

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční 15.3.2022 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35.

Program:

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Schválením smlouvy s IDS JMK na rok 2022
5. Schválení Smlouvy na rekonstrukci a ekologizaci dešťové kanalizace
6. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 1.
7. Ukončení a závěr

Vyvěšeno: 5.3.2022
Sejmuto:

» zpět «