Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 15.3.2022

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 15.3.2022

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční 15.3.2022 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35.

Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Schválení smlouvy na zajištění dopravy IDS JMK
5. Ukončení zasedání

Vyvěšeno: 5.3.2022
Sejmuto:

» zpět «