Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 13.12.2022

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční 13.12.2022 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35.

Program:

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Schválení rozpočtového opatření č. 13/2022
5. Ukončení a závěr

Vyvěšeno: 2.12.2022
Sejmuto:

» zpět «