Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 12.10.2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 12.10.2021

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční 12.10.2021 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35.

Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Schválení věcného břemene
5. Ukončení zasedání

Vyvěšeno: 2.10.2021
Sejmuto:

» zpět «