Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 1.8.2023

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční 1.8.2023 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35.

Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Schválení prázdninového rozloučení pro děti
5. Schválení nové pojistné smlouvy majetku obce
6. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 7.
7. Ukončení a závěr

Vyvěšeno: 18.7.2023
Sejmuto:

» zpět «