Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 1.6.2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 1.6.2021

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční 1.6.2021 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35.

Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Schválení závěrečného účtu za rok 2020, schválení uzávěrky za rok 2020, schválení výsledků přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
5. Projednání výsledků přezkoumání hospodaření za rok 2020, stanovení opatření k odstranění chyb a nedostatků
6. Schválení pravomoci starosty schvalovat rozpočtová opatření
7. Ukončení zasedání

Vyvěšeno: 16. 5. 2021
Sejmuto:

» zpět «