Úřední deska - oznámení - Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Sejřek

HONEBNÍ SPOLEČENSTVO SEJŘEK - SKOROTICE
Sejřek 7, 592 62 Nedvědice


POZVÁNKA
1. na jednání valné hromady Honebního společenstva Sejřek - Skorotice, která se bude konat v sobotu 12.3.2016 v 18:00 hodin v Hospůdce Pod lipou v Sejřku.

Program jednání:
1. Zahájení jednání, přivítání hostů, volba zapisovatele, mandátové komise
2. Zpráva o činnosti honebního společenstva
3. Schválení jednacího řádu valné hromady
4. Zpráva mandátové komise
5. Usnesení, různé/diskuse, závěr


Petr Soukup
starosta Honebního společenstva
Sejřek - Skorotice

» zpět «