Úřední deska - oznámení - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Sejřek

Volby do zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční

dne 23.září 2022 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
dne 24.září 2022 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v obci Sejřek a Bor je místem konání voleb zasedací místnost v budově obecního úřadu v Sejřku.

V obci Bor bude k dispozici přenosná volební urna v sobotu 24.září 2022 od 12:00 do 13:00 hodin v budově obecního domu.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Kontakt do volební místnosti ve dnech voleb: 605 415 223
Informace k volbám naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra České republiky https://www.mvcr.cz/volby/

Obec Sejřek

Vyvěšeno: 8. 9. 2021
Sejmuto:

» zpět «